A A A

Nadanie imienia szkole

23 maja 2009 roku, w trzecią rocznicę śmierci Kazimierza Górskiego, w wyniku plebiscytu lokalnej społeczności nasze gimnazjum otrzymało imię legendarnego trenera.

 

To wspaniałe święto uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy dwa lata ciężko pracowali na to, by wdrożyć działania wychowawczo-dydaktyczne popularyzujące postać kandydata na patrona. Podniosłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście z gminy i poznańskiej oświaty. Mariusz Poznański - Wójt Gminy Czerwonak odczytał akt nadania imienia. Popiersie patrona, autorstwa artysty rzeźbiarza Antoniego Walerycha, odsłonił dyrektor gimnazjum Tomasz Krajewski i ,,Lechita" Andrzej Juskowiak. Sztandar (ufundowany przez sołectwa: Promnice, Bolechowo i Bolechowo-Osiedle ) wręczyła pani Sołtys Monika Kośmicka. Gratulacje nauczycielom i dyrekcji przekazała Wielkopolska Wicekurator Oświaty - Hanna Rajcic-Mergler oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Barbara Wieczorek. Uczniowie ślubowali wierność najważniejszym patriotycznym wartościom. Oficjalne przemówienia dopełniła multimedialna prezentacja Rafała Kowalskiego stanowiąca wspaniałą opowieść o życiu i pracy trenera Górskiego. Oprócz występu szkolnego chóru i poznańskich tancerek "Kolejorz Girls" pełnię swoich piłkarskich umiejętności zaprezentowali Jarek Bączkowski i Piotrek Czechowski. Nagrodą dyrektora wyróżniono Marzenę Zmyśną, nauczycielkę historii, koordynatora działań ds. patrona i autorkę oryginalnego scenariusza tejże uroczystości. Przewodnim mottem były słowa "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe". Ceremonię w konwencji meczu zakończył dyrektor szkoły, dziękując wszystkim sponsorom i fundatorom  oraz zapraszając gości na tort w kształcie futbolowego boiska.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
realizacja: Jacek Kasperski